• Kontakt


CALYPSO AGENCY SK, s. r. o.

Matúšova 60/6
911 01 Trenčín 1

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. 26191/R, IČO: 46 645 594

Eventy, svadby, akcie – 0948 927 954
Zákaznícka linka – 0908 243 243
Recepcia Hotela Pod Hradom – 032 640 12 24
Email: clubfatima@email.cz