• Kontakt

CALYPSO AGENCY SK, s. r. o.

Matúšova 60/6
911 01 Trenčín 1

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. 26191/R, IČO: 46 645 594

Eventy, svadby, akcie – 0908 243 243
Zákaznícka linka – 032/744 00 83
Email: clubfatima@email.cz